F.nadzar abdul mutalib


F.nadzar abdul mutalib

Ketika abdul mutalib mendapat tekanan dari orang orang quraisy  yang menuntut haq kepemilikan air zamzam ,dia bernadzar,"jika mempunyai 10 orang anak laki laki yang bisa membantunya mengalahkan orang orang quraisy dalam urusan zamzam ,maka dia akan menyembelih salah satunya didekat ka'abah sebagai pengorbanan kepada allah."setelah laki lakinya lengkap berjumlah 10 orang ,dia menyampaikan nadarnya tersebut kepada anakn anaknya,merekapun menyetujui dan mentaatinya.kemudian abdul mutalib menulis nama nama dari 10 anaknya [satu orang satu anak panah] yang diserahkan kepada orang yang meramut patung hubal untuk diundi.dalam pengundian tersebut adalah anak panah atas nama abdullah [bapanya rasulullah saw] lalu abdul mutalib membawanya untuk di sembelih di dekat ka'bah.akan tetapi orang orang quraisy mencegahnya dan mengusulkna agr minta hukum kepada seorang dukun perempuan dikawasan madinah.petunjuk dari dukun perempuan itu adalah agar abdul mutalib membuat undian antara abdullah dan 10 ekor unta">jika yang keluar adalah atas nama unta,maka cukup menyembelih 10 ekor unta,akan tetapi jika yang keluar atas nama abdullah maka diteruskan dengan pengundian kedua,begitulah seterusnya sehingga keluar pengundian atas nama unta dengan ketentuan menambah 10 ekor unta.ketika mereka melakukan pengundian yang ke 9 x tetep yang keluar atas nama abdullah,baru pada pengundian kesepuluh,keluarlah pengundia ats nama unta.dengan begitu selamatlah abdullah dari maut dan merekapun menyembelih 100 unta sebaga tebusanya.sejak saat itu ia dijuluki adzabih [kurban yang disembelih] dan rasuluulahpun dizuluki [ibnu adzabihain] anak 2 orang yang disembelih/abdullah dan ismail].

semoga bermanfaat dan jangan lupa komentarnya

0 comments:

Posting Komentar